Den druknede fårevogterske

Kirkebogen vidner om denne tragiske dobbelte drukneulykke i Vind i sommeren 1782:

Vinding-Vind sogn kirkebog 1782

Den 15 Juli døde ved en ulykkelig Hendelse Pigen Johanne Jens
Wolsteds Datter, gammel 12 Aar 7 Maaneder og nogle Dage, hendes
Liv endtes paa følgende Maade: Hun vogtede sin Faders
Faar, og var stedse meget skiødesløs dermed, drev det i
andres Agre og Marker, især havde hun hermed giort
en fattig Huusmand navnlig Niel Jens Thomsen Prag stor
Skade, han havde ofte advaret hende herom, men forgiæves,
ovenmælte 15 Juli kom han og saae Faarene gaae i sit Korn, blev
herover meget forbittret, og i sin ubesindige Vrede kastede Pigen
ud i en Aae, hvor der var 4 a 5 Alen dybt Vand i den Tan-
ke ikkun at vilde dyppe hende, som sees deraf at han
sprang ud for at rædde hende, men det var forgiæves, de
maatte begge omkomme, han blev funden med en Haanfuld
Siv og Græs. Den 21 Juli som var Dom: 8 post Trinitatis blev
hun begraven.

-videre hedder det:

Vinding-Vind sogn kirkebog 1782

Den 15 Juli omkom paa ovenmælte Maade Huusmanden
Jens Thomsen Prag, gammel 42 Aar og blev efter Herreds Fogedens
Tilladelse begraven d. 23 Ejusdem.