RØHJ og togkollisionen

Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro-Jernbane (RØHJ)

Fra anlæggelsen af Ørnhøj-Holstebro-banen i midten af 1920'erne

Fra anlæggelsen af Ørnhøj-Holstebro-banen i midten af 1920’erne

Ved lov af 1908 om jernbanedrift besluttedes det, at der skulle anlægges en enkeltsporet lokaljernbane fra Ringkøbing til Nørre Omme. Det første tog kørte i 1911, og nogle år senere, i 1925, blev banen forlænget til Holstebro, således det nu var muligt at rejse med tog fra Ringkøbing via blandt andet Spjald, Grønbjerg, Ørnhøj, Vind, Sørvad og Nørre Felding til den daværende Holstebro sydbanegård på Sønderland. Først mange år senere, efter 2. Verdenskrig, blevet det besluttet at føre togene helt ind til statsbanernes station -dén, der i dag kendes som Holstebro banegård.

Vind station

Vind station

Banens anlæggelse var med til at bringe udvikling til en ellers tyndtbefolket hedeegn. I Vind byggedes stationen, og snart havde stationsbyen også egen købmand, smed, slagter og tømrer. Banen, der de første mange år præsterede et flot overskud forholdene taget i betragtning, blev brugt til både person- og godstransport. Af gods skal nævnes mergel, tørv, brunkul og svin til slagtning.

Billedet her giver et indtryk af de materielle skader ved dødsulykken i marts 1947

Billedet her giver et indtryk af de materielle skader ved dødsulykken i marts 1947

Den 22. marts 1947 indskrev sig som en tragisk dag i banens historie. To modkørende tog blev fejlagtigt mellem Vind og Sørvad ledt ind på samme spor, hvilket forårsagede en kollision så voldsom, at to 12-årige skoledrenge, der undtagelsesvist havde fået lov at opholde sig i det ene togs førerrum, den ene fra Ørnhøj og den anden fra Grønbjerg, mistede livet.

Til trods for at der senere samme år indsattes helt nye skinnebusser, der gav væsentligt kortere rejsetid på strækningen end tidligere, så var udviklingen imidlertid ved at løbe fra de små lokalbaner, og efterhånden som flere og flere købte egen bil, dalede passagertallet og dermed også omsætningen. Resultatet var uundgåeligt, og Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro-Jernbane nedlagdes i foråret 1961.