Om arkivet

Billedkavalkade

Vind Lokalarkiv -eller Lokalhistorisk Arkiv for Vind Sogn, som det oprindeligt hed- blev stiftet i slutningen af 1970’erne på initiativ af lærer Frede Stehr Nielsen (1916-2008) samt gårdejere Kaj Poulsen (1920-1995), Karl Gammelvind (1909-1995) og Jens M. Gammelvind.

Arkivet og dets frivillige holdt de første mange år til på Vind Skole og rådede dernæst en kort periode over et lokale i en nedlagt købmandsforretning i Vind by. Efter opførelsen af det nye Landsbycenter Vind blev det imidlertid i 2009 besluttet at flytte arkivet til klubhuset ved landsbycentret. En kort periode derefter fungerede arkivet desuden som lokalt borgerservicecenter.

Vind Lokalarkiv indgår som part i arkivsamarbejdet i Herning kommune og fungerer samtidigt lokalt som et underudvalg under Vind Sogns Borgerforening. Samarbejdsaftalerne og retningslinjerne, der knytter sig hertil, fremgår af dokumentfilerne herunder (pdf-format).

Retningslinjer for Arkivsamarbejdet i Herning kommune

Forretningsorden for samarbejdet mellem Vind Sogns Borgerforening og Vinds lokalhistoriske arkiv