Om arkivet

Billedkavalkade

Vind Lokalarkiv -eller Lokalhistorisk Arkiv for Vind Sogn, som det oprindeligt hed- blev stiftet i 1979 på initiativ af lærer Frede Stehr Nielsen (1916-2008) samt gårdejere Kaj Poulsen (1920-1995) og Jens M. Gammelvind.

De første mange år havde arkivet sine lokaler i Vind skole. I forbindelse med opførelsen af det ny Landsbycenter Vind blev det imidlertid i 2009 besluttet at flytte arkivet til det dérliggende klubhus. En kort overgang herefter fungerede arkivet desuden som lokalt borgerservicecenter.

Vind Lokalarkiv indgår som part i arkivsamarbejdet i Herning kommune og fungerer samtidigt lokalt som et underudvalg under Vind Sogns Borgerforening. Samarbejdsaftalerne og retningslinjerne, der knytter sig hertil, fremgår af dokumentfilerne herunder (pdf-format).

Retningslinjer for Arkivsamarbejdet i Herning kommune

Forretningsorden for samarbejdet mellem Vind Sogns Borgerforening og Vinds lokalhistoriske arkiv