Sognets gårde

Ved 1900-tallets begyndelse var Vind et simpelt bondesamfund som så mange tilsvarende på egnen. Ved folketællingen i 1901 taltes sammenlagt 483 sjæle i sognet fordelt på nogle få husmandsbrug, mange små bøndergårde foruden nogle enkelte lidt større gårde. Jorden var hovedsagligt dækket af hede og derfor svær opdyrkelig. I det hele taget var livsbetingelserne hårde og fattigdom udbredt.

Nedenfor ses nogle af de ældste billeder, der kendes fra Vind.

OBS: Billederne med tilhørende billedtekster er pt. under opdatering.

 

Siden er flere gårde kommet til og en del af de eksisterende blevet udbygget, således de har kunnet følge med kravene til moderne tiders landbrug. Nedenfor ses en række af sognets gårde, som de tog sig ud i 1930’erne, 1940’erne og 1950’erne.

Se også serierne af luftfotografier fra 1949, 1962 og 1991 under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Månedens billede’, henholdsvis december 2015, februar 2017 og april 2019.

– – –

Copyright: Hjemmesidens beretninger og billeder må anvendes til private formål og herudover kun gengives efter forudgående aftale.