Sognets gårde

Ved 1900-tallets begyndelse var Vind et simpelt bondesamfund som så mange tilsvarende på egnen. Ved folketællingen i 1901 taltes sammenlagt 483 sjæle i sognet fordelt på nogle få husmandsbrug, mange små bøndergårde foruden nogle enkelte lidt større gårde. Jorden var hovedsageligt dækket af hede og derfor svær opdyrkelig. I det hele taget var livsbetingelserne hårde og fattigdom udbredt.

Nedenfor ses nogle af de ældste billeder, der kendes fra Vind.

 

Østermarkhus

Familien Rasmussen i Østermarkhus, motiv anvendt som julekort i 1912.

Familien Rasmussen i Østermarkhus, motiv anvendt som julekort i 1912.

Foran Østermarkhus ses ovenfor hegnsmand Anders Jørgen Julius Rasmussen (1877-1950) med sin hustru Oline Rasmussen (f. Nielsen, 1880-1963) og deres seks ældste børn. Yderst til venstre står Edith Erna Emilie Rasmussen (g. Jensen, 1907-1991), på sin mors knæ sidder Karen Marie Rasmussen (g. ‘Bang’ Andersen, 1911-1983), på stolen i midten sidder Esther Nielsine Kristine Rasmussen (g. ‘Nøresp’ Jensen, 1910-1981), dernæst stående pigerne Anna Katrine Rasmussen (g. Koustrup, 1905-1990), Herdis Elise Rasmussen (g. Kristensen, 1902-1958) og Lilly Karen Marie Rasmussen (g. Kjeldgaard, 1904-1980). Yderligere seks børn kom til i årene efter, at billedet blev taget.

‘Skovvæsenet: Skovarbejder A. J. J. Rasmussen er fra 1. Maj antaget som Hegnsmand ved Straasø Plantage.’
-Holstebro Dagblad, den 12. marts 1912.

‘En Stenkile: Flint fra Oldtiden er funden i Straasø Plantage i en Afdeling Nord for Lærkehøj af Hegnsmand Julius Rasmussen. Den er meget smukt forarbejdet. Man ved ikke af, at der før er fundet slige Ting der i Nærheden.’
-Holstebro Dagblad, den 11. september 1912.

– – –

Siden er flere gårde kommet til og en del af de eksisterende blevet udbygget, således de har kunnet følge med kravene til moderne tiders landbrug. Nedenfor ses en række af sognets gårde, som de tog sig ud i 1930’erne, 1940’erne og 1950’erne.

Se også serierne af luftfotografier fra 1949, 1962 og 1991 under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Månedens billede’, henholdsvis december 2015, februar 2017 og april 2019.