Folk og fæ

‘Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde’

…sådan hedder det som bekendt i Drachmanns midsommervise.

Og Vind har, som andre byer, til alle tider haft sin andel af såvel virksomme og visionære mænd og kvinder… som originaler!

Albertsen, Bertelsen, Bækdahl, Damgaard, Daater, Frydendal, Gammelvind, Jeppesen, Kirkegaard, Kjær, Mathiasen, Mikkelsen, Poulsen, Troldtoft, Vingtoft og flere til. Går man en tur på kirkegården, eller kaster man et blik i arkivets materialer, vil man konstatere, at der er slægtsnavne, der går igen i Vinds historie generation efter generation. Nye slægter er kommet til, andre har forladt sognet eller er uddøde.

Alle har de hver især været med til at sætte deres præg på Vinds historie og udvikling, og nedenfor har vi samlet en række billeder af nogle af sognets navnkundige bønder og byboer. En skøn blanding af folk og fæ!

Desværre er det endnu langt fra alle familier, der er repræsenteret i billedgalleriet. Det er vi kede af! Kan du bidrage med billeder, så kontakt os meget gerne.

Hold musen hen over billederne for at læse billedteksten -eller tryk på billedet for at se det i større format.

Bemærk: Lokalarkivet er i mange tilfælde bekendt med de afbildedes personlige oplysninger så som fødsel, vielse, død, bopæl og efterkommere. Personfølsomme oplysninger vil dog her på siden kun blive angivet for personer født for mere end 100 år siden, samt for personer, der med sikkerhed vides døde. Nulevende angives kun ved navn.

Alle er velkomne til at kontakte lokalarkivet for eventuel formidling af kontakt til slægtninge, gamle skolekammerater m.m.

A
Ahle, hhv. ‘Røjkærgård’ og Vind Kirkeby
Albertsen, ‘Damtofthus’
Albertsen, Stråsø
Albertsen, ‘Vestervang’ og ‘Højgaard’
Andersen, ‘Nygård’
Andersen, Vind by
Boutrup Andersen, ‘Øster Spartoft’
Højbjerg Andersen, ‘Nygård’
Rosenkvist Andersen, Røjkær
Stjernholm Andersen, Vind by

B
Bendtsen, ‘Søndergård’ (se også Søndergaard)
Bertelsen, ‘Blåkjærhus’
Bertelsen, Vind by
Bilgrav, ‘Nørgård’
Bjerregaard, ‘Bjerregård’
Blæsbjerg, hhv. ’Bladbjerg’ og ’Åkjær’ (’Vissenbak’) og ‘Løvhus’, se under Jensen og Nielsen
Blaaberg, ‘Blåbjerg’
Boelstoft, ‘Bakhus’
Boutrup, ‘Øster Spartoft’, se under Andersen
Bramstrup, ‘Bramstrup’, se under Laustsen
Brandtoft, ‘Brandtoft, se under Jensen
Brunsborg, Vind by, se under Nielsen
Bundgaard, ‘Bundgård’, se under Christensen
Bækdal, ‘Tolstrup’

C
Bundgaard Christensen, ‘Bundgård’
Christiansen, Vind Kirkeby

D
Damgaard, ‘Bakkely’
Damgaard, ‘Fromborg’
Damgaard, ‘Kristiansminde’
Damgaard, ‘Krathus’
Domdal, Vind by
Daater, hhv. ‘Nørrevindgabhus’ og ‘Skelvad’

E
Esager, ‘Ulstrup’

F
Frydendal, ‘Frydendal’

G
Gammelvind, ’Gammelvind’
Gammelvind, ’Lundbæk’
Gammelvind, ’Løvhus’

H
Halkjær, Vind by
Hansen, ’Virkelyst’
Rounborg Hansen, ‘Skelvad’
Hedegaard, ’Hedegård’, se under Poulsen
Holmgaard, ‘Spartoft, se under Pedersen
Højbjerg, ‘Nygård’, se under Andersen
Højgaard, ‘Højgård, se under Lauritsen

I
Iversen, ’Vester Skovgård’

J
Jacobsen, hhv. Røjkær og ’Øster Skovgård’
Jacobsen, ’Skold’
Jacobsen, ’Sofiedal’
Jacobsen, ’Virkelyst’
Jensen, ’Mikkelborg’
Jensen, ’Trækris’
Jensen, Vind Station
Blæsbjerg Jensen, hhv. ’Bladbjerg’ og ’Åkjær’ (’Vissenbak’)
Brandtoft Jensen, ‘Brandtoft’
Kamp Jensen, Bakhus
Kjærgaard Jensen, Vind Mejeri
Mohr Jensen, Vind Kirkeby
Stjernholm Jensen, Vind by
Troldtoft Jensen, ’Moesgård’
Troldtoft Jensen, ‘Øster Skovgård’ og ’Røjkærgård’
Jeppesen, ’Bahr’
Jeppesen, ’Højbo’
Jeppesen, ’Nørreris’
Jeppesen, hhv. Troldtoft og ’Skovgård Hede’
Jeppesen, ’Vestergård’
Jespersen, ’Voldstedgård’, se under Voldsted
Jespersen, ’Vingtoft’, se under Vingtoft

K
Kamp, ‘Bakhus’, se under Jensen
Katborg, hhv. ’Blåbjerg’, ’Flidsminde’ og ’Hedegård’
Kirkegaard, ’Kirkegård’
Kirkegaard, ’Vesterbo’
Kjeldsen, ’Troldtoftgård’, se under Mohrsen
Kjær, hhv. ’Blåkjær’ og ’Kjærgård’
Kjær, ’Arnsbjerg’, se under Pedersen
Kjærgaard, Vind Mejeri, se under Jensen
Stokholm Knudsen, ‘Nørreholm’
Mosetoft Kristensen, Vind Kirkeby

L
Larsen, ’Stråsøgård’
Larsen, ’Voldstedgård’
Larsen Straasø, Stråsø Skole
Lauritsen, ’Vesterbo’
Lauritsen, ‘Højgaard’
Lauritsen, ’Viholm’
Laustsen, ’Bramstrup’ (’Lille Vingtoft’)

M
Madsen, ’Sønder Røjkær’
Thusgaard Mathiasen, Vind Kirkeby og Vind by
Mikkelsen, ‘Højbjerg’
Mikkelsen, ’Vildkilde’
Mogensen, Røjkær
Mohr, Vind Kirkeby, se under Jensen
Mohrsen, hhv. ’Troldtoftgård’ og ’Kirkegård’
Mosetoft, Vind Kirkeby, se under Kristensen

N
Nielsen, ’Gosmer’
Nielsen, ’Nybo’ (se også Poulsen, ’Moselund’)
Nielsen, ’Vester Spartoft’
Blæsbjerg Nielsen, ‘Løvhus’ (se også Jensen)
Brunsborg Nielsen, Vind by
Nygaard, ’Nygård’, se under Andersen
Nørregaard, ‘Nørre Vindgab’, se under Poulsen

O

P Q
Pedersen, ’Arnsbjerg’
Pedersen, ’Blåkjærhus’
Pedersen, Vind by
Holmgaard Pedersen, ‘Spartoft’
Poulsen, ’Damtoft’
Poulsen, ’Moselund’
Poulsen, ’Nørre Vindgab’
Poulsen, ’Solvang’
Poulsen, ’Sønder Vindgab’
Hedegaard Poulsen, ’Hedegård’
Meldgaard Poulsen, ’Meldgård’
Nørregaard Poulsen, ‘Nørre Vindgab’
Præstholm, ’Vestertoft’

R
Rahbek, Vind by
Raunsbæk, ‘Toftsminde’ og ‘Kommunehuset’
Rosenkvist, Vind by, se under Andersen
Rounborg, se Hansen

S
Stjernholm, Vind by, se under Andersen og Jensen
Stokholm, ‘Nørreholm’, se under Knudsen
Svendsen, ’Blåbjerghus’
Søndergaard, ’Havrsnap’
Søndergaard, ’Søndergård’ (se også Bendtsen)

T
Tang, Stråsøgård
Thomsen
Thusgaard, Vind Kirkeby og Vind by, se under Mathiasen
Troldtoft, ’Troldtoftgård’ (se også Gammelvind og Jensen)

U

V W
Vennevold, ’Toftsminde’
Vingtoft, ‘Vingtoft’
Vinkel, ’Skårmose’
Jensen Voldsted, ’Voldstedgård’

X Y Z

Æ Ø Å

Øvrige