Nyt

Nyheder fra Vind Lokalarkiv samt andre lokalhistorisk relaterede aktiviteter.

Oktober 2021

Vind Lokalarkiv inviterer til foredrag og til et par timers hygge med nostalgi og minder fra det gamle Vind

Jens Frydendal fortæller om Vind og sin slægt med udgangspunkt i sin nye bog. Efter kaffen vil der være tid til udveksling af minder og idéer til Vinds kommende jubilæumsbog.

Vind Lokalarkiv
Klubhuset (Landsbycenter Vind)
Onsdag den 3. november 2021, kl. 14:00.
Gratis entré

– – –

Maj 2019

Opfordringen fra vore kolleger på lokalarkivet i Vildbjerg kan ikke gentages for tit: Tænk på arkivet før skraldespanden!

Lokalavisen, den 22. maj 2019. Klik på billedet for at forstørre artiklen.

Lokalavisen, den 22. maj 2019. Klik på billedet for at forstørre artiklen.

– – –

Marts 2019

Invitation til seniorfrokost.

Invitation til seniorfrokost.

Se TV-MidtVests indslag fra seniorfrokosten her: Artikel og tv-indslag

– – –

Februar 2016

Artikel i Lokalavisens ‘Fokus på Vind’-tema, den 17. februar 2016.

Klik på billedet for at forstørre artiklen.

Klik på billedet for at forstørre artiklen.

– – –

Februar 2015

Arkiv.dk -landsdækkende arkivsøgning

Arkiv.dk -landsdækkende arkivsøgning

Den har været længe undervejs, arkivsamarbejdets nye hjemmeside, men nu er den her: Arkiv.dk

Med dén vil det i langt højere grad end tidligere blive muligt at sidde hjemme i vante og rolige omgivelser og søge og finde billeder, dokumenter, avisudklip og lignende, om end disse måtte ske at ligge på et arkiv i en anden afkrog af landet.

Søgesiden er baseret på registreringer foretaget af over 500 lokalarkiver landet over. Da det imidlertid må forventes, at det fremadrettet vil vare længe, før alle arkiver får samtlige materialer registreret og indtastet, så må det fortsat anbefales, at man tager direkte kontakt til de enkelte arkiver, såfremt man har forhåbninger om, at der kan være oplysninger eller hjælp at hente.

– – –

April 2014

Menighedsrådet ved Vind kirke har varslet en snarlig gennemgang af gravsten hensat i kirkegårdens lapidarium -mindelunden bagest på kirkegården- med henblik på bortskaffelse af gamle gravminder, såfremt ingen andre løsninger findes.

Fra lokalarkivets side skal lyde en opfordring til, at der -i de tilfælde hvor det er muligt- sammen med graveren forsøges fundet en løsning, hvormed stenene kan bevares for eftertiden som et historisk vidnesbyrd om de mænd og kvinder, slægtninge og bysbørn, der igennem tiden har været med til at forme Vind sogns historie.

Har man familie- eller slægtsmæssige relationer til en gravsten i lapidariet, som man gerne ser bevaret på kirkegården, kunne én mulighed være at flytte den pågældende sten til et bestående gravsted og derved skabe et familiegravsted. I mange tilfælde vil det kræve blot en mindre rokering at få plads til to sten på samme grav.

Menighedsrådets meddelelse

Menighedsrådets meddelelse

– – –

Copyright: Hjemmesidens beretninger og billeder må anvendes til private formål og herudover kun gengives efter forudgående aftale.