Esbern Jespersen

Esbern Jespersen i midten i forarbejdet til sin bog om Vind sogn. Her i samtale med Jens Troldtoft Jensen og hans hustru Pedersine.

Esbern Jespersen i midten i forarbejdet til sin bog om Vind sogn. Her i samtale med Jens Troldtoft Jensen og hans hustru Pedersine.

 

Uddrag af Esbern Jespersens notater og korrespondance.

Uddrag af Esbern Jespersens notater og korrespondance.

Esbern Jespersen i forarbejdet til sin bog om Vind sogn. Her i samtale med Mette Kirstine Jacobsen og Petrine Damgaard til venstre.

Esbern Jespersen i forarbejdet til sin bog om Vind sogn. Her i samtale med Mette Kirstine Jacobsen og Petrine Damgaard til venstre.

At Vind sogns historie er så veldokumenteret, som tilfældet er, kan i høj grad tilskrives Esbern Jespersen (1892-1983).

Jespersen, der en kort årrække var lærer i Vind og efterfølgende i en menneskealder i Vinding, udgav gennem årene en stribe bøger med lokalhistorisk indhold, bl.a. i 1934 ‘Kirker, Præster og Degne i Vinding-Vind’ og i 1938 ‘Vind Sogn’, hvori han beskrev og redegjorde for sognets historie og udvikling i de forudgående århundreder.

Forud for udgivelserne lå flere års forstudier og -både billedligt og bogstaveligt talt- fodarbejde i bestræbelsen på at indsamle alle relevante oplysninger, dels i lands- og rigsarkiver, dels hos ældre folk på egnen, som kendte historien og huskede den, og som kunne genfortælle den på samme vis, som den var blevet det i generationerne forinden: Fra mund til mund!

Vind Lokalarkiv råder i dag over Esbern Jespersens originalnotater samt over mange af de fotografier, der blev taget i forbindelse med tilblivelsen af hans bog om Vind sogn. Vi har scannet bogen, således eventuelt interesserede har mulighed at studere den. Da det desværre ikke har været teknisk muligt at samle alle sider i én pdf-fil, har vi måttet inddele dem i fire mindre afsnit.

For mere detaljeret indholdsbeskrivelse, herunder henvisninger til de af sognets gårde, der ikke fremgår af listen nedenfor, se sagsregister og indholdsfortegnelse sidst i del 4.

Del 1 (side 1-41) Forord
Sognet rundt
Sognet paa Kryds og Tværs
Oldtiden
Middelalderen
Fra Grevens Fejde til Christian IV
Del 2 (side 42-104) Det syttende Aarhundrede
Det attende Aarhundrede
Reformtiden
Landbrugskrisen
Fra Matriklen 1844 til 8. alm. Vurdering
Af Anders Kjærs Optegnelser
Del 3 (side 105-161) Vindboerne
Gammelvind
Voldsted
Løvhus
Skovgaard
Vindby
Røjkjær
Del 4 (side 162-219) Røjkjær (fortsat)
Trækris
Skolde
Mikkelborg
Vindgab
Blaabjerg
Gosmer
Blaakjær
Bahr
Sandfær
Kirkegaard og Kirkebyen
Troldtoft
Straasø
Fuglsang
Sagsregister