Kjærs åbne grav

Hanne og Anders Kjær, 'Blåkjær' i Vind.

Hanne og Anders Kjær, ‘Blåkjær’ i Vind.

Åbne grave hører til absolutte sjældenheder i Danmark, men på Vind kirkegård findes en!

Anders Kjær (f. Pedersen, 1859-1945) og hans hustru Ane Johanne ‘Hanne’ Kjær (f. Christensen, 1860-1940) boede i ‘Blåkjær’ i Vind, en gård der i mange generationer havde været i samme slægts eje, og som for øvrigt stadig er det.

Anders Kjær var en oplyst mand for sin tid. I sine unge år havde han været på højskole på Sjælland, et ophold, der prægede ham livet igennem -den grundtvigske bevægelse lå ham stærkt på sinde! Han var både kommunalt, kirkeligt og kulturelt engageret, var medlem af både sogneråd, menighedsråd og skolekommission og desuden aktiv i Vind Foredragsforening og ved dannelsen af Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed i 1922, lige som han interesserede sig for den sønderjyske sag. Det var således på hans initiativ, at der ved Genforeningen i 1920 blev rejst en mindesten i Vind med indskriften:

Sønderjylland til Ære
Velkommen hjem I nu skal være
1864-1920 

Da Anders Kjær i 1940 mistede sin hustru -som for øvrigt også var hans kusine- var det hans store ønske at få hende begravet i haven i ‘Blåkjær. En sådan tilladelse skulle imidlertid indhentes fra myndighederne og kunne ikke forventes at blive givet fra den ene dag til den næste. Som midlertidig anordning fik Anders Kjær derfor sin afdøde hustru lagt i en zinkkiste og hensat i en åben gravhvælving på Vind kirkegård. Anden Verdenskrig trak sine tunge skygger hen over landet, tiden gik, og den ønskede tilladelse lod vente på sig. I 1945, blot få dage efter befrielsen, døde Anders Kjær selv, og eftersom ønsket om en begravelse i haven i Blåkjær endnu ikke var imødekommet, blev løsningen, at også Anders’ kiste blev indsat i gravhvælvingen på Vind kirkegård -ved siden af hans hustrus.

Og dér står de endnu den dag i dag og trækker nysgerrige besøgende til langvejsfra.

Den omtalte genforeningssten står i øvrigt i dag placeret ved Landsbycenter Vind ved indgangen til lokalarkivet, se under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Månedens billede, juli 2020’.

Læs også Anders Kjærs erindringer under menupunktet ‘Jeg husker dengang, da…’ -> ‘Anders Kjær (1859-1945)’.