Vi behøver din hjælp…

På lokalarkivets hylder støder vi af og til på billeder af personer, vi ikke umiddelbart kan identificere, steder vi ikke kan lokalisere samt fejring af begivenheder, hvis baggrund vi ikke kender. Sådanne forhold håber vi med denne side at kunne få hjælp til at få opklaret.

Hvis du mener at kunne være behjælpelig med oplysninger eller har kendskab til nogen, der måske kan være det, så hører vi meget gerne fra dig.

Efterhånden som vi finder eller modtager nye oplysninger om billederne eller personerne på dem, vil den tilhørende tekst blive opdateret. Supplerende oplysninger er dog altid velkomne!

– – –

Juni 2022

I lokalarkivets billedsamling ligger et billede af en ejendom, som vi ikke ser os i stand til at identificere -faktisk er vi ikke helt sikre på, at ejendommen overhovedet ligger i Vind.

Såfremt nogen kan være behjælpelig med oplysninger, vil vi meget gerne have besked.

Ligger ejendommen mon i Vind?

Ligger ejendommen mon i Vind?

– – –

Marts 2020

Godt en måned efter Befrielsen i maj 1945 blev der i Vind afholdt en frihedsfest. Af et avisreferat kan vi læse, at festarrangementet omfattede bl.a. fællessang, flaghejsning, taler m.m. Desværre har vi ingen billeder derfra. Skulle der eventuelt være nogen, der har et gammelt familiealbum liggende med billeder fra festen, hører vi meget gerne nærmere.

– – –

November 2018 – opdateret september 2021

Snedker Niels Christian Kjær og hans to søstre, Johanne Christensen Larsen (f. Kjær) og Inger Christensen Pedersen (f. Kjær).

Snedker Niels Christian Kjær og hans to søstre, Johanne Christensen Larsen (f. Kjær) og Inger Christensen Pedersen (f. Kjær).

Blandt mange billeder indkommet fra boet efter skomager i Vind Kirkeby, Jens Ingemann Kjær Christiansen (1907-1985) er dette, formentlig fra omkring 1910. 

Bagest med det iøjnefaldende store skæg står snedker Niels Christian Kjær (1848-1929), oprindeligt fra Sunds ved Herning, senere en årrække gårdmand i Stråsø og efterfølgende husmand i Grønbjerg. De to kvinder er hans to søstre, til venstre angiveligt Johanne Christensen Larsen (f. Kjær, 1842-1921), gift med husmand i Grønbjerg, Jens Peder Larsen (1820-1914), og til højre angiveligt Inger Christensen Pedersen (f. Kjær, 1844-1923), gift med landpost og gårdmand i Vestertoft i Vind, Jens Pedersen (1833-1905). De to sidstnævnte var bedsteforældre til skomager Jens Christiansen.

– – –

Marts 2018 -senest opdateret juni 2018

Besøg på Himmelbjerget i slutningen af 1940'erne. Hvem er hvem?

Besøg på Himmelbjerget i slutningen af 1940’erne. Hvem er hvem?

Som teksten i højre hjørne angiver, er billedet herover taget i forbindelse med en udflugt til Himmelbjerget, formentlig i slutningen af 1940’erne. Personerne på billedet menes alle at være fra Vind eller at have nær familiemæssig tilknytning til Vind. Desværre er det ikke alle, vi ser os i stand til at identificere -hvilket vi derfor beder om hjælp til. 

  1: (usikkert) Johanne ‘Hanne’ Dorthea Andersen (g. Jensen), Spartoft
  2: Mariane ‘Janne’ Poula Frydendal, Frydendal
  3: Margrethe Troldtoft Jensen (g. Pedersen, 1932-2014), Røjkjærgård
  4: Elna Kirstine Albertsen (g. ‘Østergaard’ Sørensen), Vestervang
  5: Mette Holmgaard Pedersen, Spartoft
  6: Anna Ingeborg Jensen (1913-1997), Vind Kirkeby
  7: Ingeborg Lind Jensen (g. ‘Herping’ Lisby), Holstebro
  8: Anna Marie Damgaard (1930-2017), Grundflod
  9: Gunhild Lind Jensen (g. Poulsen, 1928-1988), Holstebro
10: Dagny Kathrine Jensen (1904-1982), Vind Kirkeby
11: Betty Christine Andersen (g. Bendtsen, 1931-2015), Vind
12: (usikkert) Anna Grethe Mogensen (g. Jørgensen), Røjkær
13: Anna Mikkelsen (g. Jacobsen), Højbjerg
14: Lilly Elisabeth Mikkelsen (g. Kamp), Vildkilde
15: Ketty Stokholm Knudsen (g. 1. Pedersen, g. 2. Søndergaard, 1933-2017), Røjkær
16: (usikkert) Anna Marie Nørregaard Poulsen, Nørre Vindgab
17: Mads Kristian Damgaard (1932-2021), Fromborg
18: Jens Erik Jacobsen (1930-2008), Gammel Skold
19: Verner Roslev Jacobsen (1932-2022), Gammel Skold 
20: Anders ‘Kamp’ Jensen, Bakhus
21: Jens Ingemann Kjær Christiansen (1907-1985), Vind Kirkeby
22: Knud Christian Meldgaard Poulsen (1924-1994), Meldgård
23:
24: Svend Troldtoft Jensen (1928-2010), Røjkjærgård
25:
26: (usikkert) Anders Boutrup Andersen (1926-2008), Spartoft
27: (usikkert) Johannes Nørregaard Poulsen (1926-1993), Nørre Vindgab
28:
29:
30:
31:
32: Viggo Mikkelsen (1925-2009), Højbjerg
33: Henry Jeppesen (1925-2014), Vestergård
34: Aage Marius Gammelvind (1922-1998), Lundbæk
35: Andreas Peter Brunsborg Nielsen (1932-2011), Vind Stationsby
36: Jens Kristian Albertsen (1924-2014), Damtofthus
37: Børge Mikkelsen (1924-1979), Højbjerg

– – –

Marts 2018

Lærer og elever i Stråsø Skole omkring 1906.

Lærer og elever i Stråsø Skole omkring 1906.

Ovenstående billede er taget ved Stråsø Skole, formentlig omkring 1906. Yderst til højre står enelærer i årene 1906-1925, Niels Peter Larsen Straasø (1873-1947) med sin hustru Kirsten Larsen Straasø (f. Frederiksen, 1882-1958). På trappen til venstre står bagest til venstre gårdmand i Meldgård, Laust Poulsen (1866-1911), sandsynligvis i sin egenskab af medlem af skolekommissionen, og til højre med briller sognepræst i Vinding-Vind i årene 1904-1918, Jens Peter Jensen (1867-1944). Foran dem til venstre står gårdmand i Blåkjær, Anders Kjær (1859-1945) og til højre med fuldskæg gårdmand i Røjkær, Laust Christian ’Thingsager’ Madsen (1856-1930) .

Hvis nogen kan være behjælpelig med at identificere børnene, hører vi meget gerne nærmere.

  8: (usikkert) Mette Marie Svendsen (g. ‘Bjerg’ Kristensen, 1897-1986), Blåbjerghus
11: (usikkert) Ane Kirstine Albertsen (1897-1915), Grundflod
13: (usikkert) Birgitte Albertsen (g. Nielsen, 1899-2001), Grundflod
14: Johanne Marie Albertsen (g. Jensen, 1892-1975), Grundflod
18: Albert Albertsen (1893-1993), Grundflod, senere Damtofthus

– – –

Oktober 2017 -senest opdateret september 2018

En desværre lidt sløret 'Hilsen fra Gosmer'. Gårdmand i Gosmer, Peder Blaaberg Nielsen (1869-1938) poserer med hoppe og føl. Årstal ukendt.

En desværre lidt sløret ‘Hilsen fra Gosmer’. Gårdmand Peder Blaaberg Nielsen (1869-1938) poserer med hoppe og føl. Årstal ukendt.

Peder Blaaberg Nielsen (1869-1938), der -som mellemnavnet afslører- var født i Blåbjerg, var som voksen først en kort årrække gårdmand i Nørgård, inden han i efteråret 1909 købte gården Gosmer på tvangsauktion. Fra en notits i Holstebro Dagblad, indrykket nogle dage efter handlen, ved vi, at købsprisen lød på 3.800 kroner. Peder Blaaberg Nielsen og hustruen Johanne Kathrine Nielsen (f. Kristensen, 1881-1920) fik ikke mindre end 13 børn. Ældstesønnen, Ejnar Nielsen (1900-1901) blev bare nogle få uger gammel, og Johanne Kathrine Nielsen selv døde i barselsseng dagen efter at have født sit 13. barn, en dødfødt søn, i 1920.

Ved Peder Blaaberg Nielsens død i januar 1938 kunne man i Holstebro Dagblad læse:

‘Fhv. Gaardejer i Gosmer i Vind Sogn, Peder Blaabjerg Nielsen, døde i Onsdags uden forudgaaende Sygdom. Peder Blaabjerg, der blev 67 Aar gammel, var paa Besøg i Idom. Da han havde taget Afsked udenfor Huset, faldt han sammen og var død, antagelig ramt af et Hjerteslag. Han havde umiddelbart i Forvejen haft en Telefon-Samtale med Jens Katborgs Hjem i Vind, hvorigennem han havde faaet Meddelelse om, at han var bleven Bedstefader, idet en Svigerdatter paa Fyn havde faaet en lille Pige. Kort efter maatte der ringes til Hjemmet i Vind, at Peder Blaabjerg var død.

Afdøde, der i mange Aar har været Enkemand, efterlader sig en stor Børneflok, af hvilke flere er gift. Han var en Tid Medlem af Vinding-Vind Sogneraad.’

-og nogle dage senere, efter begravelsen:

‘Peder Blaabjerg Nielsen blev i Gaar stedt til Hvile paa Vind Kirkegaard under meget stor Deltagelse. Det kneb med Plads i Kirken.

Højtideligheden begyndte i Hjemmet i Blaabjerg, hvor Valgmenighedens Kirkesanger, lærer Simonsen, Raasted, holdt en smuk Tale med Udgangspunkt i ‘Abels Død’, hvor Paludan-Müller minder os om, at den Død, vi alle gruer for, er Vejen ind i Paradisets Have.

I Kirken talte Pastor Petersen-Bønding: Menigheden har baaret Peder Blaabjerg Nielsen ind i Kirken, da han blev døbt, og bad da Bønnen: ‘Gud bevare din Indgang og din Udgang fra nu af og indtil evig Tid’. Menigheden har nu atter baaret ham ind i Kirken, før hans Støv sænkes i Graven. Lad os da bede den samme Bøn igen; thi skal vi gennem Døden naa ind i de levendes Land, da maa det ske alene af Guds Naade, ved at vi giver os ham i Vold.

Peder Blaabjerg elskede og beundrede sine Børn paa en sjælden smuk Maade. Og han havde god Grund til det. Han havde fem Døtre og seks Sønner, smukke og granvoksne Mennesker, som kun har beredt ham Glæde. I Gaar bar de seks Sønner deres Fader til Graven: det saa smukt ud og løftede Mindet om den glade Fader ind i en Stemning af Højtid, som vil vare længe.

En af Sønnerne takkede ved Graven, og Jens Katborg takkede alle, som havde taget venligt mod Peder Blaabjerg i deres Hjem, efter at hans Hustru var død og Børnene spredt for alle Vinde.’

Johanne Kathrine og Peder Blaaberg Nielsens voksne børn er nedenfor fotograferet på Skamlingsbanken ved Kolding, angiveligt i 1950, identificeret som henholdsvis:

  1) Carl Nielsen (1902-1968)
  2) Viggo Nielsen (1903-1984)
  3) Alfred Nielsen (1905-1982)
  4) Alma Nielsen (g. Sommer, 1907-1994)
  5) Sigrid Nielsen (f. 1908)
  6) Martha Nielsen (f. 1910)
  7) Holger Nielsen (f. 1912)
  8) Sigurd Nielsen (f. 1913)
  9) Dagmar Nielsen (g. Svenstrup, 1915-2004)
10) Johannes Nielsen (f. 1916)
11) Helga Nielsen (g. Kristensen, 1918-1984).

Ingen af de 11 søskende forblev i Vind efter deres fars død i 1938. 

Skulle nogen kunne bidrage med flere oplysninger om familien, hører vi meget gerne nærmere.

11 søskende fra Gosmer. Angiveligt 1950.

11 søskende fra Gosmer. Angiveligt 1950.

– – –

Oktober 2017 -senest opdateret marts 2018

Gårdmand Poul Christian Jensen fotograferet med sin familie foran Fuglsang, omkring 1916.

Gårdmand Poul Christian Jensen (1873-1930) fotograferet med sin familie foran Fuglsang, omkring 1916.

I arkivets billedsamling har vi fundet dette billede af ejendommen Fuglsang.

Navnet Fuglsang skal angiveligt kunne føres helt tilbage til begyndelsen af 1750’erne, hvor der første gang menes opført en ejendom på stedet.

I modsætning til mange andre af Vinds ejendomme, der ofte har været i samme slægters eje igennem generationer, så hører Fuglsang til dem, der ofte har været handlet og derfor omtrent lige så mange gange har skiftet hænder.

Det viste billede menes at være fra omkring 1916, hvor endnu en gang en ny familie er rykket ind i ejendommen. På marken ses gårdmand Poul Christian Jensen (1873-1930) og hans hustru Mette Marie Jensen (f. Thomsen, 1877-1957) samt deres fire børn, alle født i Nørre Omme. Fra venstre Johanne Kathrine Jensen (g. Christensen, 1899-1995), Ane Marie Jensen (g. Nielsen, 1901-1996), Nielsine Kristine Jensen (g. Andreasen, 1911-1998) og Jens Kristian Ormstrup Jensen (1908-1978).

Allerede omkring 1920 handles Fuglsang igen, og en ny ejer flytter ind, mens Poul Christian Jensen og hans familie i stedet flytter til den nærliggende ejendom Grundflod, også i Vind, i dag Troldtoftvej 6. Efter at en brand angiveligt i sommeren 1922 raserer Grundflod, lader Poul Christian Jensen senere samme år ejendommen genopføre, men vælger alligevel allerede få år senere sammen med sin familie at forlade Vind -først for en kort årrække at slå sig ned i Bur og siden i Ringkøbing, hvor Poul Christian Jensen dør i 1930.

Fuglsang nedbrændte i foråret 1944 og blev ikke siden genopført.

– – –

Maj 2017 -senest opdateret februar 2018

Vildbjerg Skoles 10. klasse, 1970.

Vildbjerg Skoles 10. klasse, 1970.

Året er 1970. På Vildbjerg Skole stiller 10. klasse op til fotografering i anledning af skoleårets afslutning. Klassen omfatter elever ikke blot fra Vildbjerg, men også fra omkringliggende sogne, heraf -i hvert fald- tre fra Vind. Vi vil gerne have hjælp til at identificere elever og lærer.

  1) Bente Kirstine Randrup, Vildbjerg
  2) Bente Lund Lauridsen, Timring
  3) Ellen Jakobsen, Timring
  4) Kirsten ?
  5) Lilly Holbøll Christensen, Timring
  6) Mette Lucia Bendtsen, Vind
  7) Marie Rønnow Jørgensen, Timring
  8) Kaja Madsen, Vinding
  9) Kirsten Damgaard, Vind
10) Inge Bak Poulsen, Vildbjerg
11) Steen Stjernholm Jensen, Vind
12) Kaj Hedegaard Mortensen, Vildbjerg
13) Erik Voldsgaard Jakobsen, Vildbjerg
14) Holger Rasmussen, Skibbild
15) Poul Ulrich Halborg Poulsen, Vildbjerg
16) Jens Stausbøll Andersen, Vildbjerg
17) Jens Krarup Vestergaard, Timring
18) Gert Poulsen, Skibbild
19) Lærer Kurt Madsen

– – –

Marts 2017 -senest opdateret april 2020

Mohr Kjeldsen og Ane Cathrine Pedersdatters seks børn. Årstal ukendt.

Mohr Kjeldsen og Ane Cathrine Pedersdatters seks børn. Årstal ukendt.

Arkivet har dette søskendebillede fra slutningen af 1800-tallet liggende i sin samling. Det viser Mohr Kjeldsen og Ane Cathrine Pedersdatters seks børn.

Mohr Kjeldsen (1801-1866), der oprindeligt var fra Naur, blev i 1828 i Nørre Felding gift med gårdmandsdatteren Ane Cathrine Pedersdatter (1805-1886). Efter et par år i Skindbjerg i Nørre Felding flyttede parret omkring 1830 med deres førstefødte til Vind, hvor Mohr Kjeldsen købte gården Nørre Vindgab. I begyndelsen af 1840’erne tilbragte familien en kort årrække i Røjkær, inden Mohr Kjeldsen og hans hustru med deres voksende børneflok i 1846 rykkede ind i Vester Skovgård, der herefter i mange år var familiens bo.

Mohr Kjeldsen og Ane Cathrine Pedersdatter fik seks børn:

1) Kjeld Mohrsen (1829-1918)
-mangeårig gårdmand i Troldtoft i Vind. Først gift med Karen Mohrsen (f. Jensen, 1835-1871), efterfølgende med hendes søster Johanne Cathrine Mohrsen (f. Jensen, 1849-1906). Kjeld Mohrsen deltog i krigen i 1864 og tilbragte sine sidste år på aftægt hos sin datter og svigersøn i Kirkegård i Vind, Karen og Karl Jensen Kirkegaard.

2) Peder Christian Mohrsen (1831-1917)
-husmand i Nørhede, gift med Inger Marie Mohrsen (f. Madsen, 1835-1917).

3) Johanne Cathrine Mohrsen (1841-1907)
-gift med Søren Jensen Overgaard (1843-1928), husmand i Timring og senere bosiddende i Aulum.

4) Mette Marie Mohrsen (1843-1911)
-først gift med Mogens Christian Thomsen (1838-1876), husmand i Skovgårdhus i Vind, efterfølgende med Jens Iversen (1859-1913), gårdmand i Vester Skovgård i Vind og senere kortvarigt bosiddende i Ramme ved Lemvig. 

5) Niels Mohrsen (1846-1927)
-husmand i Nørhede, gift med Mette Mohrsen (f. Jensen, 1853-1940).

6) Niels Christian Mohrsen (1849-1928)
-husmand i Tiphede, senere bosiddende i Herning. Gift med Maren Mohrsen (f. Povlsen, 1852-1936).

– – –

November 2016 -senest opdateret januar 2023

Ved gennemlæsning af gamle aviser er vi ved en tilfældighed på lokalarkivet faldet over nedenstående lille notits, som vakte vor interesse. En notits med relation til Vind, men med et indhold og en ordlyd, der ved første øjekast rejser flere spørgsmål, end den giver svar. For hvem var Maren Jensen? Hvor kom hun fra? Hvordan var hun endt som ‘enligstillet’? Fandt hun mon en plads som husbestyrerinde, og hvad blev der siden af hende?

Ved hjælp af kirkebøger, folketællinger og kontakt til en af få tilbageværende efterkommere, et barnebarn, har vi forsøgt at stykke Maren Jensens historie sammen.

Og historien, den starter i Vind…

På ejendommen Sofiedal i Vind fødes i 1875 drengen Niels Christian Jensen, søn af husmand Niels Jensen (1844-1913) og Kirstine Jensen (f. Christensen, 1841-1904). Ingen af forældrene har tilsyneladende haft familiemæssig tilknytning til Vind, og ud fra kilderne kan vi konkludere, at Niels Christian kun har været nogle få år gammel, da han sammen med sine forældre og fire søskende flytter fra Vind. Ved folketællingen i 1880 har familien således taget varigt ophold i Brejning.

Om Niels Christians opvækst ved vi ikke meget andet, end at han tilsyneladende kommer ud at tjene i tiden lige omkring sin konfirmation -i hvert fald opholder han sig ikke hos forældrene ved den efterfølgende folketælling, som fandt sted i 1890.

I Vorgod fødes i 1881 pigen Maren Christensen, datter af husmand, senere tækker, Christen Christensen Toft (1856-1942) og Else Toft (f. Ivarsen, 1861-1944). Om Marens opvækst ved vi heller ikke meget, dog vidner kilder om, at familien i en årrække bor i Finderup, inden den mod slutningen af 1890’erne slår sig ned i Brejning, i hvilken forbindelse vi må antage, at Niels Christian Jensen og Maren Christensens veje har krydset hinanden.

Som 21-årig føder Maren i juni 1902 en datter. Hun døbes Alma Christensen og får altså dermed sin mors efternavn. Hvem der var far til barnet, er ikke noteret i kirkebogen, og idet Maren i følge efterkommere skal have været af en rettroende, indre-missionsk familie, hersker der næppe nogen tvivl om, at det har været forbundet med både skam og fordømmelse at føde et sådan barn udenfor ægteskab. Bare tre uger gammel dør dog barnet, og var dét ikke slemt nok, så skulle det vise sig at blive blot det første i en lang række af børn, som Maren i de følgende år må lægge i graven.

I december 1902 bliver Maren Christensen og omtalte Niels Christian Jensen gift i Brejning kirke, og et halvt år senere nedkommer Maren med sit andet barn, datteren Kirstine Jensen. Også hun dør, bare 10 uger gammel.

Omtrent ved samme tid flytter Niels Christian og Maren til Skjern, hvor Niels Christian ernærer sig som murerarbejdsmand, mens Maren i årene derefter føder yderligere seks børn: I 1904 datteren Kirstine Jensen, der altså opkaldes efter søsteren, der er død året forinden. I 1905 datteren Else Jensen, der dør blot to uger gammel. I 1907 sønnen Niels Jensen, der dør samme dag, han fødes. I 1908 datteren Elna Augusta Jensen, der dør en måned gammel. I 1909 datteren Elna Regine Jensen -og endelig i 1911 datteren Dagmar Jensen.

Om det er tabet af så mange børn, der får Niels Christian og Marens ægteskab til at krakelere, kan man kun gisne om -sikkert er det dog, at forholdet lider skibbrud, og at parret bliver skilt. I senere kilder anvender Maren til tider fortsat sin mands efternavn, til andre tider sit eget pigenavn.

Notits i Holstebro Dagblad den 25. maj 1914.

  Notits i Holstebro Dagblad den 25. maj 1914.

I foråret 1914 er altså Maren at finde i Vind Kirkeby. Hvem hun har været indlogeret hos, er det desværre ikke lykkedes at få opklaret. At opholdet kun har været midlertidigt synes dog nogenlunde sikkert.

Lokalarkivet er i besiddelse af et brevkort, som Maren Jensen under sit ophold i Vind Kirkeby har stilet til Søren Peter Kjærgaard (1878-1957), daværende formand for Vinding-Vind sogneråd. Af ordlyden fremgår tydeligt, at det er småt med midler. Så småt at Maren Jensen end ikke har råd til basale livsfornødenheder som tøj og fodtøj til sine døtre:

‘Hr. Sogneraadsformand. Da jeg mangler dette Tøj haardt, som jeg skrev om, vil jeg bede Dem gøre alvor af at lade mig faa dette, og saa er der en Ting, som jeg ogsaa mangler haardt, det er et Par enten Støvler eller Sko til min store Pige, da hun ikke har andet end et Par Træsko. Det er min Mening, hvis vi bliver raske alle sammen, at vi vil hjem til Skjern i Sommerferien i et Par Uger, saa vil I ikke nok lade mig faa det før den Tid. Vil I ikke nok gøre Alvor af det, saa snart I kan. I kan gøre mig en stor Tjeneste ved ikke at vente for længe. En venlig Hilsen til eder alle, som har med dette at gøre. Maren Jensen, Vind Kirkeby.’

Tre måneder forinden har husmand Martinus Poulsen (1856-1928) i Bjerregård i Vinding mistet sin hustru, Juliane Marie Poulsen (f. Larsen, 1856-1914). Den tilbagesiddende enkemand er på dette tidspunkt 58 år og har sandsynligvis haft brug for en kvinde i hjemmet til at tage hånd om de huslige gøremål. Og hér er efter alt at dømme Maren Jensen kommet ind i billedet. Ved den efterfølgende folketælling i 1916 er Maren Jensen således at finde som husbestyrerinde hos Martinus Poulsen, der dog i mellemtiden er flyttet til Askov i Nørre Omme sogn. Marens to yngste døtre opholder sig tilsyneladende skiftevis hos deres mor i Askov og hos bedsteforældrene, der nu bor i Skjern, mens den ældste datter som størstedelen af sine jævnaldrende må formodes at have været ude at tjene.

Men Marens ulykke er langt fra ovre: Juledag samme år mister hun datteren Elna Regine Jensen, der dør i en alder af kun 7 år, og få uger senere, den 10. januar 1917, dør Maren selv, indlagt på Holstebro sygehus. Hun bliver bare 36 år gammel.

Kun to af Maren Jensens børn overlever således deres mor: Kirstine Jensen (g. Gydesen, 1904-1932) når at blive gift, men får ingen børn, før hun dør på Rigshospitalet i København i en alder af bare 27 år, angiveligt som følge af en hjernesvulst. Hendes yngste søster, Dagmar Jensen (g. Klausen, 1911-1972) bliver ligeledes gift og får med sin ægtemand fem børn. Hun opnår dermed som den eneste af Maren Jensens otte børn at leve længe nok til at nå at stifte familie.

Skulle nogen kunne være behjælpelig med yderligere oplysninger eller eventuelt ligge inde med billeder af Maren Jensen og hendes døtre, så hører vi meget gerne nærmere.

Maren Jensens fraskilte ægtefælle, Niels Christian Jensen dukker senere op på Hobro-egnen, hvor han ernærer sig som arbejdsmand og fodermester, gift på ny og med både kone og børn. Han dør i 1958 i en alder af 82. 

– – –

Juli 2016

Desværre er arkivet i besiddelse af kun ganske få af valgmenighedens konfirmationsbilleder. Det ærgrer os! Skulle nogen af hjemmesidens besøgende have sådanne billeder liggende, vil vi derfor være meget interesseret i og taknemmelige for at modtage en scannet kopi af disse, meget gerne med angivelse af årstal og om muligt med oplysninger om de afbildede.

De fleste af sognemenighedens konfirmationsbilleder har vi liggende, men desværre kun i form af fotokopi og derfor i ringe kvalitet. Også disse vil vi meget gerne modtage scannede kopier af.

Kontaktoplysninger findes under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

December 2014 -senest opdateret juni 2015

Valgmenighedens konfirmander 1929. Hvem er hvem?

Valgmenighedens konfirmander 1929. Hvem er hvem?

Ovenstående billede viser Aulum-Vinding-Vind valgmenigheds konfirmander anno 1929.

Desværre er det kun ganske få af konfirmanderne, vi mener os i stand til at identificere -og dét endda med nogen usikkerhed:

1) Pastor Hans Peder  Juul Nyholm (1870-1935)

2) Ane Katrine Hedegaard Poulsen (g. Møller, 1915-2014), Hedegård i Vind
5) Dagmar Nielsen (g. Svenstrup, 1915-2004), Gosmer i Vind
8 og 9) Tvillingerne Dagny (1914-2000) og Alfred ‘Bundgaard’ Kristensen (1914-1982), Vind Kirkeby

-de øvrige konfirmander menes fra hhv. Aulum og Vinding:

13) Knud Kristensen (1915-1992), Lerholm i Aulum.

Såfremt nogen ser sig i stand til at identificere de øvrige, vil vi meget gerne have besked herom.

– – –

November 2014 -senest opdateret december 2014

Esper Christian 'Blaabjerg' Nielsen (1882-1949) fotograferet med sine børnebørn, antageligvis omkring 1948. Fra venstre lille Aeiny Holt Nielsen (f. 1946), Christian Blaabjerg Nielsen (f. 1945), Karl Johan Nielsen (f. 1943) og Kirsten Holt Nielsen (f. 1940).

Esper Christian ‘Blaaberg’ Nielsen (1882-1949) fotograferet med sine børnebørn, antageligvis omkring 1948. Fra venstre lille Aeiny Holt Nielsen (f. 1946), Christian Blaabjerg Nielsen (f. 1945), Karl Johan Nielsen (f. 1943) og Kirsten Holt Nielsen (f. 1940).

Esper Christian ‘Blaaberg’ Nielsen blev født i Blåbjerg i Vind i 1882 som ottende barn i en flok, der med tiden kom til at tælle i alt 10 børn -hvoraf dog nogle døde som små. Forældrene var gårdmand Niels Christian Sanddahl Blaaberg (1834-1911) og Ane Blaabjerg (f. Poulsen, 1844-1917).

Efter sin konfirmation tjente Esper Christian Nielsen en periode hos sin svoger og søster, Niels Christian Jensen Katborg (1871-1922) og Ane Blaaberg Katborg (f. Nielsen, 1871-1940) på fødegården Blåbjerg, efterfølgende ved folketællingen i 1906 hos skovrider Mads Holt (1840-1913) og hans familie i Påbøl nær Sønder Omme. Her må Esper Christian Nielsen have fået et godt øje til skovriderens datter, Maren Julie Jensen Holt (1886-1970), for to år senere, i 1908, blev de to gift i Hoven kirke.

Efter brylluppet slog parret sig ned i Frøstrup nord for Varde, hvor Esper Christian Nielsen i sit mangeårige virke som plantør rådede over embedsboligen Frøstruphede. Her fødtes også sønnen Hakon Holt Nielsen (1909-1957).

Esper Christian Nielsen døde i Frøstrup i 1949, hans hustru i Nymindegab i 1970. De ligger begravet på Lunde kirkegård.

– – –

November 2014 -senest opdateret december 2014

Skovfoged i Stråsø, Kristen Møller Larsen (1900-1965).

Skovfoged i Stråsø, Kristen Møller Larsen (1900-1965).

Kristen Møller Larsen kom til Vind i midten af 1930’erne for at varetage hvervet som skovfoged i Stråsø plantage. Dog var han allerede ved folketællingen i 1925 at finde i Vind -da i egenskab af skovfogedaspirant, indlogeret hos plantør Tang på Stråsøgaard.

Kristen Møller Larsen, der var født i Lild i Hanherred i år 1900, må imidlertid have forladt Vind igen mod slutningen af 1920’erne, for da han i 1929 i Vroue ved Skive blev gift med Margrethe ‘Grethe’ Daugbjerg (1904-1985), fungerede han i følge kirkebogen som skovløber i Hover.

Dér, i Hover, fødtes -foruden en dødfødt datter i 1930- børnene Søren Larsen (1932-2022) og Else Rigmor Larsen (g. Lorenzen, 1933-1991), inden familien bosatte sig i Vind. Her kom yderligere to børn til, Henning Larsen (1936-2017) og Svend Larsen (1940-1994).

Familien forlod Vind i midten af 1940’erne i forbindelse med Kristen Møller Larsens udnævnelse til statsskovfoged i Rold i Himmerland.

Skovfoged Kristen Møller Larsen og hans hustru Margrethe fotograferet med deres børn i begyndelsen af 1940'erne. Børnene er fra venstre bagest Søren, Henning, Else Rigmor og Svend. Fotografi stillet til rådighed af skovfoged Møller Larsens familie.

Skovfoged Kristen Møller Larsen og hans hustru Margrethe fotograferet med deres børn i begyndelsen af 1940’erne. Fra venstre ses børnene Søren (bagest), Henning (forrest), Else Rigmor og Svend (hos sin far). Fotografi stillet til rådighed af skovfoged Møller Larsens familie.

– – –

Oktober 2014 -senest opdateret november 2016

Smed i Vind Kirkeby, Esper Kjærgaard Jørgensen (1883-1969) fotograferet med sin hustru Anna Kathrine (f. Christensen, 1882-1953) og deres datter Jenny (1907-1913). Omkring 1910.

Smed i Vind Kirkeby, Esper Kjærgaard Jørgensen (1883-1969) fotograferet med sin hustru Anna Kathrine (f. Christensen, 1882-1953) og deres datter Jenny (1907-1913). Omkring 1910.

Esper Kjærgaard Jørgensen, født i Vinding i 1883, er i 1900-tallets tidligste begyndelse beskæftiget som smedesvend på Rydhave herregård. Efter alt at dømme er det her -og altså i samme periode- han møder sin senere hustru, Anna Kathrine Christensen (1882-1953). De bliver gift i Ryde i 1907, og senere samme år kommer datteren Jenny Kathrine Kjærgaard Jørgensen til verden.

Den lille familie slår sig ned i Vind Kirkeby, hvor Esper Kjærgaard Jørgensen driver en smedje.

Datteren Jenny dør som kun 5-årig i 1913, og året efter indrykker Esper Kjærgaard Jørgensen nedenstående notits i Holstebro Dagblad, hvori han søger at sælge sin smedeforretning, idet han angiveligt har overtaget en landejendom. Hvilken ejendom vides desværre ikke, men at der har været tale om en lokal ejendom, synes nogenlunde sikkert, idet Esper Kjærgaard  Jørgensen og hans hustru endnu er at finde i Vind ved folketællingen i 1916.

Notits i Holstebro Dagblad den 25. maj 1914.

     Notits i Holstebro Dagblad den 25. maj 1914.

I sommeren 1918 bliver Esper Kjærgaard Jørgensen imidlertid ansat ved postvæsnet i Holstebro, i hvilken forbindelse han og hustruen flytter fra Vind. Ved post-etaten besørger han indledningsvist ruten fra Holstebro til Skave, inden han i forbindelse med Holstebro-Ørnhøj-banens indvielse i 1925 forflyttes til Nørre Felding. Her fungerer han som mangeårig landpost, helt indtil han i 1949 søger sin pension.

Esper Kjærgaard Jørgensen og hans hustru bliver boende i Nørre Felding til døres død.

Skulle nogen kunne hjælpe med  yderligere oplysninger om Esper Kjærgaard Jørgensen og eventuelle efterkommere, er vi fortsat meget interesseret heri.

– – –

August 2014 – senest opdateret november 2014

Jens Kristian Jensen Voldsted (f. 1896) og hans brud Anna Marie Kirstine Elisabeth (f. Hansen, 1895) fotograferet på deres bryllupsdag i 1932.

Jens Kristian Jensen Voldsted (f. 1896) og hans brud Anna Marie Kirstine Elisabeth (f. Hansen, 1895) fotograferet på deres bryllupsdag i 1932.

Jens Kristian Jensen Voldsted blev født i Vind i 1896 som søn af gårdejer og senere sognefoged Jens Jensen Voldsted (1860-1923) og hustru Jensine Kirstine Voldsted (f. Christensen, 1866-1931).

Sognefoged Jensen Voldsted døde i 1923 som følge af et tragisk styrt fra taget på Voldstedgårds stuehus. Hans enke overtog herefter gården og drev den indtil sin død i 1931.

Sønnen Jens Kristian har tilsyneladende ikke næret noget ønske om at overtage Voldstedgård. I hvert fald slog han sig i stedet ned og ernærede sig som købmand i Horsens, hvor han i 1932 blev gift med købmandsdatteren Anna Marie Kirstine Elisabeth Hansen (f. 1895).

Ved moderens død var det derfor i stedet søsteren Julene Marie Jensen Voldsted (1901-1965), der overtog Voldstedgård. I 1933 blev hun gift med enkemanden Marius Spindler Jespersen (1875-1952), der i egenskab af overinspektør varetog den daglige drift, indtil gården i slutningen af 1930’erne afhændedes og blev overtaget af Anker Larsen (1915-1983), hvis efterkommere endnu i dag driver gården.

Fra gamle bevarede breve ved vi, at Jens Kristian Jensen Voldsted livet igennem opretholdt forbindelsen til Vind gennem regelmæssig korrespondance med familien Vingtoft.

Hvis nogen kan bidrage med yderligere oplysninger om Jensen Voldsted og hans hustru, ved hvornår de døde eller har kendskab til eventuelle efterkommere, er vi meget interesseret heri.

– – –

Juni 2014 – senest opdateret september 2018

Familien Jensen fra Mikkelborg samlet til familiebryllup i 1937. Siddende fra venstre ses Ane Johanne Jensen (g. Nielsen, 1901-1955), Kristine Jensen (g. Rasmussen, 1894-1979), Jens 'Mikkelborg' Jensen (1868-1942), Dagmar Jensen (g. Hansen, 1907-1983), Laura Margrethe Jensen (f. Andersen, 1870-1947) og Peder Jensen (1896-1987). Stående fra venstre ses Jens Kristian Jensen (1904-1971), Karl Jensen (1899-1961), Valdemar Jensen (1909-1991), Alma Jensen (g. Jeppesen, 1914-2004), August Jensen (1905-1993) og Gunnar Jensen (1911-1946).

Familien Jensen fra Mikkelborg samlet til familiebryllup i 1937. Siddende fra venstre ses Ane Johanne Jensen (g. Nielsen, 1901-1955), Kristine Jensen (g. Rasmussen, 1894-1979), Jens ‘Mikkelborg’ Jensen (1868-1942), Dagmar Jensen (g. Hansen, 1907-1983), Laura Margrethe Jensen (f. Andersen, 1870-1947) og Peder Jensen (1896-1987). Stående fra venstre ses Jens Kristian Jensen (1904-1971), Karl Jensen (1899-1961), Valdemar Jensen (1909-1991), Alma Jensen (g. Jeppesen, 1914-2004), August Jensen (1905-1993) og Gunnar Jensen (1911-1946).

I det nordvestligste hjørne af Vind sogn, nær sogneskellet mod Nørre Felding lå tidligere landejendommen ‘Mikkelborg’, hvis historie menes at kunne føres helt tilbage til 1700-tallets begyndelse. Fra 1894 og næsten 50 år frem hed ejeren Jens Jensen (1868-1942), i sin egen tid bedre kendt som ‘Jens Mikkelborg’. Han og hustruen Laura Margrethe (f. Andersen, 1870-1947) havde over en periode på tyve år fået ti børn, og lokalarkivet er i besiddelse af ovenstående fotografi, taget ved datteren Dagmars bryllup i Vind i sommeren 1937.

Brudgommen, københavnske bagersvend Jørgen Christian Arnold Hansen (1908-1990) er ikke med på billedet.

Ejendommen Mikkelborg er i dag nedrevet og findes således ikke længere.

– – –

Maj 2014 -senest opdateret oktober 2018

I marts 1953 indviedes Vind nye skole, i hvilken sammenhæng der afholdtes et indvielsesgilde i skolens gymnastiksal. Fra en samtidig avisartikel ved vi, at mange af de tilstedeværende var honoratiores udefra, heriblandt repræsentanter fra sogneråd, amt og lærerstand. Men nogle Vindboer må selvsagt også have deltaget i festlighederne. Kan du hjælpe med at få sat navn på dem?

Nedennævnte personer menes identificeret. Hvis nogen kan bekræfte vore antagelser eller eventuelt bidrage med flere identifikationer, er vi meget interesseret heri.

Desværre er billedet skåret, således det meste af den ene side af selskabet mangler. Såfremt nogen har kendskab til andre billeder fra indvielsen, er vi ligeledes meget interesseret i oplysninger herom.

Skoleindvielsen i 1953. Hvem er hvem?

Skoleindvielsen i 1953. Hvem er hvem?

  1:
  2:
  3:
  4:
  5: 
  6: Gårdmand og skolekommissionsmedlem Anker Larsen (1915-1983), Voldstedgård i Vind
  7:
  8:
  9:
10: Købmand og sognerådsformand Johan Marinus Poulsen (1892-1976), Sørvad
11:
12-13: Gårdmand og sognefoged Kjeld Kirkegaard (1903-1983) og hustru Karen Kirkegaard (f. Nakskov, 1903-1964), Vesterbo i Vind
14: Sognerådsmedlem Karl Laursen, Vinding
15:
16-17: Gårdmand Holger Jørgensen (1913-2011) og hustru Ella Jørgensen (f. Pedersen, 1915-2008), Vester Ramskov i Vinding
18: Købmand og sognerådsmedlem Laurids Kamp Lauridsen (1915-1972), Sørvad
19-20: Gårdmand Jens Løgager Jensen (1888-1990) og hustru Ane Marie Jensen (f. Pedersen, 1899-1997), Løgager i Vinding
21-22: Gårdmand, senere sognerådsformand Svend Ejner Jensen Bilberg (1909-2005) og hustru Jenny Bilberg (f. Houlind, 1915-1973), Kjærgård i Vinding
23-24: Arbejdsmand og sognerådsmedlem Eduard Jensen Christensen (1899-1968) og hustru Johanne Kathrine Christensen (f. Jensen, 1899-1995), Sørvad
25-26: Mejeribestyrer Holger Jensen (1897-1968) og hustru Mathea Jensen (f. Kjærgaard, 1904-1978), Vind Stationsby
27:
28:
29-30: Arbejdsmand Jens Karl Pedersen (1905-1977) og hustru Agnes Marie Pedersen (f. Sørensen, 1914-2005), Gosmer i Vind
31-32: Husmand Jens Kristian Hoffmann Kristensen og hustru Dagny Margrethe Kristensen (f. Jensen), Østertoft i Vinding
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43: Else Marie Jensen (1915-2003), gift med Hans Jensen (1910-1989), Vinding
44:
45:
46:
47:
48-49: Tømrermester Jens Christian Andersen (1899-1991) og hustru Ingeborg Stjernholm Andersen (f. Pedersen, 1906-1986), Vind Stationsby
50:
51:
52:
53:
54-55: Gårdmand Anders Kirkegaard (1905-1974) og hustru Ingeborg Kirkegaard (1915-2008), Kirkegård i Vind
56-57: Gårdmand Mogens Christian Jensen (1895-1969) og hustru Mette Jensen (f. Mohrsen, 1906-1980), Toftegård i Vind
58-59: Smedemester Torben Peder Kokholm (1905-1975) og hustru Astrid Marie Kokholm (f. Johansen, 1904-1993), Sørvad
60-61: Smedemester Arnold Bertelsen (1911-2001) og hustru Helga Bertelsen (f. Sørensen, 1916-2009), Vind Stationsby
62-63: Arbejdsmand Marinus Raunsbæk (1901-1971) og hustru Margrethe Raunsbæk (f. Pedersen, 1902-1984), Skovhuset i Vind
64: Gårdmand Frederik Kjær (1897-1987), Blåkjær i Vind
65:
66-67: Vognmand Niels Nielsen (1899-1966) og hustru Nelly Nielsen (f. Brunsborg, 1908-1985), Vind Stationsby
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75: