Striden om den tre-pattede ko

Jens Bak Poulsen i Vindgab (1890-1975) med sin hustru Sigrid (f. Søndergaard, 1897-1975)

Jens Bak Poulsen i Vindgab (1890-1975) med sin hustru Sigrid (f. Søndergaard, 1897-1975)

Takket være én af arkivets stiftere, nu afdøde gårdejer Kaj Poulsen, kan vi gengive følgende beretning:

I november 1921 måtte Kaj Poulsens far, Jens Bak Poulsen fra gården Vindgab en tur i retten, stævnet af Peder Christian Clausen fra Jegindø.

Poulsen havde tidligere på efteråret solgt en ko til Clausen. Allerede da havde koen vist tegn på yverbetændelse, hvorfor køberen havde ønsket Poulsens garanti for, at koen ikke blev ville ende som tre-pattet. En sådan garanti havde Poulsen imidlertid ikke villet give, blot havde han understreget, at koen havde givet mælk fra alle fire patter indtil da.

Clausen skriver den 8. oktober 1921 til Politikontoret i Holstebro:

‘Under 12. s(idste) M(aaned) kjøbte jeg paa Holstebro Marked af Jens Bach Poulsen S. Vindgab pr. Holstebro en rødbroget Ko, som skulle kælve ca. 14 Dage efter. Koen har kælvet, og det viser sig, at den er trepattet, hvorfor jeg ifølge Husdyrloven ønsker foretagen Voldgift mod ham.’

Udskrift af retssag

I sin vidneattest oplyser dyrlæge K. Jensen fra Hvidbjerg:

‘Den 3. Oktober 1921 har jeg undersøgt en rødbroget Ko tilhørende C. Clausen, Jegindø. Ejeren oplyser, at Koen er købt af J. Bach Poulsen, Vindgab pr. Holstebro den 10. September 1921, og det blev ved Handelens Indgaaelse paatalt, at der var Betændelse i venstre Forpatte, men Koen blev garanteret reel i enhver Henseende. Koen kælvede 29. September. Undersøgelsen i Dag viser at der er Yverbetændelse i venstre Foryver og Betændelsen strækker sig ned i Patten. Koen ér og bliver Trepattet!’

Lokalarkivet råder desværre ikke over nogen dokumenter i relation til domsafsigelsen, hvorfor tvistens udkomme må stå hen i det uvisse…