Dronning Ingrids besøg i Vind Kirkeby

Så vidt vides har Vind kun en enkelt gang haft kongeligt besøg, og kun et ganske kort et af slagsen, nemlig den 23. juni 1989.

Dronning Ingrid (1910-2000) var dét år inviteret til et Sankt Hans-arrangement i Thorsminde og passerede Vind på vejen dertil. I Vind Kirkeby blev dronningen og hendes hofdame, Merete Rostock-Jensen, modtaget af daværende amtmand Thomas Christian Opstrup, politimester Frantz Cohn og skovrider Bo Holst-Jørgensen, inden hun med skovrideren som guide fortsatte gennem Ulfborg skovdistrikt mod Ulfborg og Thorsminde.

Dronning Ingrid fotograferet ved sin ankomst til Vind Kirkeby, 23. juni 1989.

Dronning Ingrid fotograferet ved sin ankomst til Vind Kirkeby, 23. juni 1989.


Dronningen og hendes hofdame i samtale med amtmand, politimester og skovrider.

Dronningen og hendes hofdame i samtale med amtmand, politimester og skovrider.