Folk og fæ

‘Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde’

…sådan hedder det som bekendt i Drachmanns midsommervise.

Vind har til alle tider haft såvel sine mange virksomme og visionære mænd og kvinder -som sine originaler!

Albertsen, Bertelsen, Bækdahl, Damgaard, Daater, Frydendal, Gammelvind, Jeppesen, Kirkegaard, Kjær, Mathiasen, Mikkelsen, Poulsen, Troldtoft, Vingtoft og flere til. Går man en tur på kirkegården, eller kaster man et blik i arkivets materialer, vil man konstatere, at der er slægtsnavne, der går igen i Vinds historie generation efter generation. Nye slægter er kommet til, andre har forladt sognet eller er uddøde.

Alle har de hver især været med til at sætte deres præg på Vinds historie og udvikling, og nedenfor har vi samlet en række billeder af nogle af sognets navnkundige bønder og byboer. En skøn blanding af folk og fæ!

Hold musen hen over billedet for at læse billedteksten -eller tryk på billedet for at se det i større format.

Bemærk: Lokalarkivet er i mange tilfælde bekendt med de afbildedes personoplysninger så som fødsel, vielse, børn og bopæl m.m. Sådanne oplysninger vil dog her på siden kun blive angivet for personer født for mere end 100 år siden, samt for personer, der med sikkerhed vides døde. Nulevende angives kun ved navn.

Alle er velkomne til at kontakte lokalarkivet for eventuel formidling af kontakt til slægtninge, gamle skolekammerater m.m.